Sverigefinska ungdomsförbundet främjar barns och ungas rättighet att bevara och utveckla sin kultur och det finska språket.