Rättighetskassen

Många unga med finsk bakgrund är intresserade av sina rötter och det finska språket men kanske inte vet att de tillhör en nationell minoritet eller vet var man får information. Därför skapades Rättighetskassen. Det är ett informations- och inspirationspaket om sverigefinskhet riktat till unga ca 15-25. Kassen är packad med ett informationsblad om sverigefinnar som nationell minoritet, Sekamelska-tidningen med ungas egna berättelser, en samrådsinstrukion och ett informationsblad om Sverigefinska ungdomsförbundet. Allt detta passar fint att dela ut på exempelvis modersmålslektioner eller satsningar riktade mot sverigefinska unga.

Syftet är att inspirera unga att fundera på hur de förhåller sig till sina finska rötter, finska språket och att vara en nationell minoritet.

Rättighetskassen är ett samarbete mellan Sverigefinska Ungdomsförbundet och satsningen
FIN I VÄST med stöd från Västra Götalandsregionen.

Är du intresserad av att beställa Rättighetskassen till unga i din kommun eller på din skola? Beställ Rättighetskassen här!

Networking-träffar

Sverigefinska ungdomsförbundet anordnar networkingträffar för sina medlemsföreningar i olika städer. Syftet är att skapa forum där våra medlemmar kan utbyta erfarenheter och inspirera varandra. Träffarna består av fortbildning i föreningskunskap, inspirerande föreläsningar om minoritetspolitik, samt kreativa workshops. Under 2022 hölls Networking-träffarna i Uppsala och Umeå fokuserade på roliga aktiviteter som kan hjälpa medlemmarna an stärka sin sverigefinska identitet. Plats och datum för årets networking-träffar meddelas via våra sociala medier.

Kuusi Palaa

Många frågar sig; hur, var och när ska jag ha tid att lära mig finska? Med Kuusi Palaa har vi nu börjat svara på den frågan.

Kuusi Palaa är en kurs i nybörjarfinska på Instagram. Kuusi Palaa är ett pilotprojekt från Sverigefinska ungdomsförbundet och ett första steg i att tillgängliggöra det finska språket för alla som är intresserade av att lära sig något nytt. Det är skapat av och för civilsamhället, i ett hopp om att introducera och utveckla det finska språket hos en större publik än en enskild platsberoende språkkurs.

In och följ @kuusi.palaa på Instagram om du vill lära dig finska på ett roligt sätt! Länk: https://www.instagram.com/kuusi.palaa/

Tips på hur man kan behålla och utveckla det finska språket: 

  • Man kan ladda ner ljudböcker på finska
  • Ofta kan man låna finska barnböcker på ditt lokala bibliotek.
  • Finlandsinstitutets bibliotek har stort utbud av finska barn- och  litteratur.  har även e-tjänst.
  • SVT Play har ett stort utbud av finska  och sverigefinska serier.

Studiecirklar i nybörjarfinska

Idag finns det många unga sverigefinnar som aldrig fick med sig det finska språket. Kanske på grund av bristfällig undervisning av språket i skolan, av språkets historiskt låga status eller för att det inte talats hemma. Därför samordnar sverigefinska ungdomsförbundet studiecirklar i nybörjarfinska digitalt och även på plats för denna målgrupp.

Cirklarna leds av unga som kan både svenska och finska och som får gå en grundkurs i att leda en studiecirkel hos Sverigefinska ungdomsförbundet.

Det är kostnadsfria men föranmälan krävs.

Är du intresserad av att delta i en studiecirkel eller vill du bli en studiecirkelledare? Skriv till info@rsn-sfu.se

YksiKaksiFilmi – Sveriges finskaste filmfestival

Sverigefinska ungdomsförbundet anordnar festivalen YksiKaksiFilmi, med finska filmer i Stockholm. Festivalen riktar sig till mellan- och högstadieklasser och visar barn . Kärnan i festivalen är att erbjuda ett forum där unga sverigefinnar kan träffa andra med samma bakgrund och att man genom kultur, både film och musik men också möten, ska få bekanta sig med det finska språket.

Rötter/Juuret

”Rötter/Juuret” är ett projekt som Sverigefinska ungdomsförbundet håller  i tillsammans med Sverigefinska Riksförbundet och Kulturskolan Stockholm. Projektet ger unga sverigefinnar chansen att behandla teman som identitet, språk och rötter med hjälp av kreativa digitala metoder. Under hösten 2019 skapades digitala berättelser och ett podcastavsnitt med sverigefinska unga. Podcastasvnittet är en del av Kulturskolan Stockholms podcastserie Unga Berättar.

Lyssna podcastavsnittet här!

#stoltsverigefinne

Projektet #stoltsverigefinne innehåller ett instagramkonto, där unga sverigefinnar beskriver sin vardag och reflekterar över sin identitet och hur det är att tillhöra Sveriges största nationella minoritet. Kontot är en plattform för gemenskap, där unga sverigefinnar kan byta tankar och erfarenheter. Kontot är ett stafettkonto där man uppdaterar under en veckas tid och berättar om sig själv och sin vardag. Många skriver om språk, identitet, sin relation till sverigefinskhet eller Finland. Kontot hittar du här: instagram.com/stoltsverigefinne

Är du intresserad av att uppdatera kontot? Skriv till info@rsn-sfu.se

 

Samrådsinstruktion

Läs samrådsinstruktionen här: Samrådsinstruktion-_-v.1-1

Språkpaketet

Varje år föds kring 100.000 barn i Sverige. Av dessa har ca 8 %  sverigefinskt ursprung. Som sverigefinne omfattas man av en rad lagstadgade rättigheter, b.la. när det gäller rätten bevara och utveckla det finska språket. Språkpaketet är en produkt framtagen av Sverigefinska ungdomsförbundet med syfte att hålla det finska språket levande i Sverige.

Paketet har som syfte att inspirera och uppmuntra sverigefinska familjer att prata finska med sina barn. Språkpaketet innehåller praktiska tips och fakta om hur en flerspråkig vardag kan se ut, samt uppdaterat information om de nationella minoriteternas språkliga rättigheter.

Du kan beställa språkpaketet här. Vem som helst kan beställa Språkpaketet men en huvudmålgrupp är kommuner som kan dela ut språkpaketen på barnavårdscentraler. Det nya Språkpaketet innehåller även ett sånghäfte! Visorna i sånghäftet hittar du här: