Många unga med finsk bakgrund är intresserade av sina rötter och det finska språket men
kanske inte vet att de tillhör en nationell minoritet eller vet var man får information. Därför
skapades Rättighetskassen. Det är ett informations- och inspirationspaket om
sverigefinskhet riktat till unga ca 15-25. Kassen är packad med ett informationsblad om
sverigefinnar som nationell minoritet och Sekamelska-tidningen med ungas egna berättelser
och lite annat kul. Allt detta passar fint att dela ut på exempelvis modersmålslektioner eller
satsningar riktade mot sverigefinska unga. Syftet är att inspirera unga att fundera på hur de
förhåller sig till sina finska rötter, finska språket och att vara en nationell minoritet.

Rättighetskassen är ett samarbete mellan Sverigefinska Ungdomsförbundet och satsningen
FIN I VÄST med stöd från Västra Götalandsregionen.

Är du intresserad av att beställa Rättighetskassen till unga i din kommun eller på din skola? Beställ Rättighetskassen här!

Många frågar sig; hur, var och när ska jag ha tid att lära mig finska? Med Kuusi Palaa har vi nu börjat svara på den frågan.

Kuusi Palaa är en kurs i nybörjarfinska på Instagram. Kuusi Palaa är ett pilotprojekt från Sverigefinska ungdomsförbundet och ett första steg i att tillgängliggöra det finska språket för alla som är intresserade av att lära sig något nytt. Det är skapat av och för civilsamhället, i ett hopp om att introducera och utveckla det finska språket hos en större publik än en enskild platsberoende språkkurs.

In och följ @kuusi.palaa på Instagram om du vill lära dig finska på ett roligt sätt!
Länk: https://www.instagram.com/kuusi.palaa/

Varje år föds kring 100.000 barn i Sverige. Av dessa har ca 8 %  sverigefinskt ursprung. Som sverigefinne omfattas man av en rad lagstadgade rättigheter, b.la. när det gäller rätten bevara och utveckla det finska språket. Språkpaketet är en produkt framtagen av Sverigefinska ungdomsförbundet med syfte att hålla det finska språket levande i Sverige.

Tanken är att Språkpaketet ska inspirera och uppmuntra sverigefinska familjer att prata finska med sina barn. Språkpaketet innehåller praktiska tips och fakta om hur en flerspråkig vardag kan se ut, samt information om de nationella minoriteternas språkliga rättigheter.

Du kan beställa språkpaketet här.

Idag finns det många unga sverigefinnar som aldrig fick med sig det finska språket. Kanske på grund av bristfällig undervisning av språket i skolan,  på grund av språkets historiskt låga status eller för att det inte talats hemma. Därför samordnar sverigefinska ungdomsförbundet studiecirklar, i nybörjarfinska, för denna målgrupp i Stockholm och i Uppsala. Förhoppningen är att kunna utvidga dem till att finnas på fler ställen i Sverige.

Cirklarna leds av  unga som kan både svenska och finska och som får gå en grundkurs i att leda en studiecirkel hos Sverigefinska ungdomsförbundet. Projektet är ett samarbete med studieförbundet Sensus.

Är du intresserad av att delta i en studiecirkel eller vill du bli en studiecirkelledare? Skriv till info@rsn-sfu.se

Sverigefinska ungdomsförbundet anordnar networkingträffar för sina medlemsföreningar i olika städer. Syftet är att skapa forum där våra medlemmar kan utbyta erfarenheter och inspirera varandra. Träffarna består också av fortbildning i föreningskunskap och inspirerande föreläsningar om minoritetspolitik, samt kreativa workshops. 2018 års networkingträffar i Göteborg och Stockholm hade fokus på engagemang, styrelsearbete och språkaktivism. 2019 hölls networkingträff i Umeå. Plats och datum för årets networkingträffar kommer att meddelas senare.

Sverigefinska ungdomsförbundet anordnar festivalen YksiKaksiFilmi, med finska filmer i Stockholm. Festivalen visar bland annat barn- och ungdomsfilm för mellan- och högstadieklasser. Kärnan i festivalen är att erbjuda ett forum där unga sverigefinnar kan träffa andra med samma bakgrund och att man genom kultur, både film och musik men också möten, ska få bekanta sig med det finska språket.

Mer info om årets Yksikaksifilmi kommer senare! Stay tuned!

Läs mer här: http://www.yksikaksifilmi.se

”Rötter/Juuret” är ett projekt som Sverigefinska ungdomsförbundet håller  i tillsammans med medlemsföreningen Äänet, som skapar en sverigefinsk ungdomstidning, samt Sverigefinska Riksförbundet och Kulturskolan Stockholm. Projektet ger unga sverigefinnar chansen att behandla temat rötter med hjälp av kreativa digitala metoder. Under hösten 2019 skapades digitala berättelser och ett podcastavsnitt med sverigefinska unga. Podcastasvnittet är en del av Kulturskolan Stockholms podcastserie Unga Berättar.

Lyssna podcastavsnittet här! 

Projektet #stoltsverigefinne utgår ifrån instagramkontot @stoltsverigefinne från 2016, där unga sverigefinnar beskriver sin vardag och reflekterar över sin identitet och hur det är att tillhöra Sveriges största nationella minoritet. Kontot är en plattform för gemenskap, där unga sverigefinnar kan byta tankar och erfarenheter. Kontot är ett stafettkonto där man uppdaterar under en veckas tid och berättar om sig själv och sin vardag. Många skriver om språk, identitet, sin relation till sverigefinskhet eller Finland. Kontot hittar du här: instagram.com/stoltsverigefinne

Är du intresserad av att uppdatera kontot? Skriv till info@rsn-sfu.se

I samband med Kulturnatt i Stockholm i april arrangerar förbundet årligen endagsfestivalen Finntastic, tillsammans med Sverigefinska riksförbundet (RSKL), Finlandssvenskarnas riksförbundet i Sverige (Fris), Uusi teatteri och Finlandsinstitutet. Finntastic hålls på Finlandsinstitutet i Stockholm samt ibland på annat håll i Sverige, där Sverigefinska ungdomsförbundet har en medlemsförening. Festivalen har sitt ursprung i en önskan om att erbjuda sverigefinsk och finländsk kultur för den svenska publiken.

Under  dagen äger Finntastic Junior rum med aktiviteter för barn, såsom pysselworkshop, skattjakt och teater på finska och svenska. På kvällen öppnas dörrarna upp för alla som vill uppleva kultur i olika former, dansa sig in i natten och bekanta sig med sverigefinsk och finländsk kultur. Kvällsprogrammet består vanligtvis av varierande framträdanden, med b.la. musikakter, poetry slam, panelsamtal och utställning.

Finntastic 2020 hölls digitalt den 18 april.