Vi tillhör visst Sveriges historia.

Vi tillhör visst Sveriges historia är en kampanj som vi har dragit igång i samarbete med andra ungdomsförbund som tillhör nationella minoriteter. Det är en reaktion på Skolverkets beslut att ta bort undervisningen om nationella minoriteter i historieundervisningen i grundskolan. Istället har fokus lagts på samhällskunskap och  undervisningen om nationella minoriteter har en tendens att prioriteras bort. Att minska undervisningen av oss upplevs som ett hot då okunskap i sin tur göder antiziganism, antisemitism, rasism och diskriminering mot nationella minoriteter.

Vi kan inte påverka beslutet och istället för att kritisera Skolverket  kan vi reagera och visa allmänheten att vi finns genom att trycka en bok fylld av era berättelser. Vi vill rikta fokus på och lyfta fram individers berättelser från varje nationell minoritet. Nationella minoriteter har rättigheter eftersom de historiskt sett har funnits i Sverige under en stor del av landets historia och även påverkat Sverige på historisk väg.
Vi vill belysa att vi tillhör visst Sveriges historia genom att samla era berättelser och sedan trycka en antologi som kan användas som ett stöd vid undervisningen av nationella minoriteter.

Vill du dela din historia eller har du några frågor? Skriv till oss på historia@rsn-sfu.se.

Följ kampanjens process via sveriges.historia på Instagram.

Källa: SVT – 15 minuter från Uutiset 19 nov , Skolverket – Kursplan

Hur ska en berättelse se ut?

En berättelse ska vara skriven från en ung person (0-30 år) samt spegla en verklig historia angående att vara en nationell minoritet. Det uppskattas att berättelsen har en personlig (nutid) men också ett historiskt perspektiv (dåtid) som kulturarv, en släkthistoria eller en familjehistoria. Det finns ingen begränsning på hur lång texten kan vara. Det ska inte heller finnas begränsningar huruvida skaparen väljer att berätta sin historia, det kan vara en text, teckning, en kombination, dikt mm. – så länge det går att trycka det i en bok. 

Exempel på en historia: Min mormor och morfar kom till Sverige för att jobba då Finland var ett fattigt land efter kriget. Morfar jobbade i en fabrik och mormor var städare. Min morfar brukar alltid säga “Det var vi finnar som byggde Sverige!” då många finländare arbetade inom den svenska industrin. Dessa arbeten var klassade som för smutsiga och tuffa för den vanliga svensken. Han brukar alltid säga “ge inte upp”, vilket jag tänker på varje dag. Jag ger aldrig upp, trots att det kan vara tufft. 

Texten ska vara signerad med information som:

  • Ort/stad/region
  • Ålder
  • Namn (valfritt)
  • Kontaktuppgifter (detta kommer inte publiceras, det är ett sätt att kontakta författaren om berättelsen har kommit med i antologin)
 
 

Insamlade berättelser kan exempelvis vara i dessa format:

Digitalt

  • skrivet på dator

  • skärmdump av anteckningar (från exempelvis mobilen)

  • Instagram inlägg

Icke-digitalt (då ska det finnas möjlighet att skanna in)

  • handskrivet teckningar och illustrationer

  • skrivet med hjälp av en skrivmaskin

Skicka in din berättelse till oss till historia@rsn-sfu.se!

 

Material


Ladda ner vår broschyr med denna information här.

 Affischer