Om oss

Sverigefinska ungdomsförbundet arbetar för att sverigefinska barn och unga ska kunna behålla och utveckla sitt språk, sin kultur och sin identitet. Förbundet samlar sverigefinska ungdomsföreningar över hela Sverige och gör det möjligt för dessa att bedriva verksamhet på sina egna villkor. Därtill bedriver vi politiskt påverkansarbete, i syfte att stärka unga sverigefinnars mänskliga rättigheter och för att främja det finska språkets ställning i Sverige.

Styrelsen

Vad gör styrelsen? Styrelsens huvudsakliga uppgift är att leda förbundets verksamhet mellan årsmötena. Styrelsen representerar förbundets medlemmar i olika sammanhang. Här kan du se vilka som sitter i styrelsen.

Jessica Preiman

Ordförande

jessica@rsn-sfu.se

Emma Isoherranen

Vice ordförande

emma@rsn-sfu.se

Emilia Kyllönen

Styrelseledamot

Johannes Salo

Styrelseledamot

Ella Meriläinen

Styrelseledamot

Karoliina Aitalaakso

Styrelsesuppleant

Isaac Jyväsjärvi

Styrelsesuppleant

Kansli

Ilona Karppinen

Vik. Generalsekreterare

ilona@rsn-sfu.se

072 858 00 31

Våra styrdokument

Här nedan hittar du våra styrdokument.

Stadgar

Politiskt program