Bli medlem

Sverigefinska ungdomsförbundet har för tillfället tio stycken föreningar i olika delar av Sverige.

Antingen kan du gå med i en av dem (scrolla ned för mer info) eller så startar du en egen förening på din ort, som sedan kan gå med i Sverigefinska ungdomsförbundet.

Våra medlemsföreningar

FINNATION – FINSKA NATIONEN VID ÖREBRO UNIVERSITET

Finska nationen (Finnation) är öppen för alla finländare och alla intresserade av finländsk kultur i Örebro. Verksamheten skapades av studenter vid Örebro universitet. Med oss kan du delta i roliga evenemang där det finns en möjlighet att träffa andra finländare och finskspråkiga. Det finns olika evenemang från Finlands självständighetsdag till hockeykvällar.

UNGA SVERIGEFINNAR I UMEÅ

Unga sverigefinnar i Umeå är en förening som ordnar fritidsaktiviteter för alla unga i norra Sverige som är intresserade av finsk kultur. Föreningen är tvåspråkig (finska och svenska). Föreningens aktiviteter är öppna för alla medlemmarna i föreningen. Det som krävs av medlemmarna är kontakt eller intresse för Finland, finska språket eller finsk kultur.

FINNLUST

Finnlust, Finska Lundastudenter, välkomnar alla med finskspråkiga rötter i Lund, eller de som är intresserade av det finska språket och kulturen. I föreningen talas tre språk finska, svenska och engelska. Föreningens syfte är att arrangera mångsidig fritidsverksamhet för unga sverigefinnar och stärka den sverigefinska minoritetskulturen. Föreningens ambition är också att vara ett stöd för nya studenter samt till de finländare som flyttat till Sverige.  Aktiviteterna består bland annat av afterworks, bastukvällar och sittningar. Vi ses på Tiistaitärskyt!

Bli medlem här!

 Här hittar du föreningens facebook.

Här hittar du föreningens instagram. 

Mailadress: styrelse.finnlust@gmail.com

GÖTEBORGS FINSKA UNGA

Göteborgs Finska Unga arrangerar fritidsverksamhet för unga sverigefinnar göteborgsområdet. Föreningen hjälper även till med stöd och hjälp i olika praktiska frågor för de finländska unga som ska flytta eller har flyttat till Göteborg. Verksamheten är öppen för alla medlemmar, det enda kravet för medlemskap är ett intresse av Finland, det finska språket eller finländsk kultur.

Bli medlem här!

Här hittar du föreningens facebooksida.

Här hittar du föreningens instagram. 

Mailadress: gbg.sfu@gmail.com

koitus

KAROLINSKA INSTITUTETS FINSKA UNGA

Koitus är en studentförening som vänder sig till Karolinska Institutets studenter som är intresserade av Finland och/eller finsk gemenskap. Vi ordnar olika evenemang, t.ex sittningar och afterworks samt beställer studenthalare årligen. Medlemskapet är gratis och alla är jättevälkomna till våra evenemang!

Blir medlem här!

Här hittar du föreningens facebooksida.

Här hittar du föreningens instagram. 

Mailadress: koitustukholma@gmail.com

STOCKHOLMS FINSKA STUDENTFÖRENING

TSO har skapats av studenter på Stockholms universitet och finns till för alla unga sverigefinnar. Föreningen anordnar fritidsaktiviteter som kan vara allt från bowling till fest.

Bli medlem här!

Här hittar du föreningens facebooksida.

Här hittar du föreningens instagram.

Mailadress: tso.stockholm@gmail.com

MALMÖ SVERIGEFINSKA UNGA

Malmös Sverigefinska Unga, vid annat namn MORO, är en student- och ungdomsförening grundad i Malmö. MOROs syfte är att bidra till finsk kultur och språk i Malmö och samla finska, sverigefinska och andra ungdomar och studenter som delar ett intresse för den finska kulturen. Vi stärker även minoritetskultur i Malmö.

Du är varmt välkommen till oss!

Bli medlem här!

Här hittar du föreningens facebooksida.

Här hittar du föreningens instagram.

Mailadress: morohallitus@gmail.com

UPPSALAS FINSKA STUDENTER

UPSO är en studentförening, för unga sverigefinnar i Uppsala, som skapats av finska studenter. Föreningen anordnar regelbundet ett mångsidigt utbud av aktiviteter. Allt från filmkvällar, fikor och spelkvällar till pubrundor och bowlingkvällar. I början av terminen är det möjligt för nya studenter att delta i UFS tutorprogram där äldre studenter hjälper, nyinflyttade finska studenter, med frågor om studier i Sverige och Uppsala.

Bli medlem här! 

Här hittar du föreningens facebooksida.

Här hittar du föreningens instagram. 

Mailadress: upsoinfo@gmail.com

F150003-2

FINLANDSSVENSKA NATIONEN I UMEÅ

Finlandssvenska nationen i UMEÅ är en förening för unga finlandssvenskar och sverigefinnar som vill träffas på fritiden och hitta på roliga saker. Föreningen anordnar bland annat middagar.

Bli medlem här! 

Här hittar du föreningens facebook.

Här hittar du föreningens instagram. 

Mailadress: finlandssvenskanationen@gmail.com

FINLANDSSVENSKA STUDENTER I UPPSALA

Finlandssvenska studenter i Uppsala är en studentförening i Uppsala som för samman människor med rötter i  Finland och alla som vill ta del av finsk och sverigefinsk kultur! Föreningen startade bland finlandssvenska studenter i Uppsala.

Bli medlem här!

Här hittar du föreningens facebooksida.

Här hittar du föreningens instagram. 

Mailadress: ordforande.fisu@gmail.com

EN NY FÖRENING?

Vill du starta en lokalförening i din stad?

 

Som medlemsförening i Sverigefinska ungdomsförbundet kan man fritt välja sin verksamhet, så länge den är kopplad till förbundets syfte: att främja sverigefinska barns och ungas rätt till det finska språket och sin kultur. Verksamheten ska också vara partipolitiskt- och religiöst obunden och utgå ifrån demokratiska värderingar. Den kan t.e.x bestå av att anordna ha spel- och bastukvällar, laga mat tillsammans, anordna konserter – fantisera fritt om vilka aktiviteter som skulle ge just dig en meningsfull fritid!

 

Är ni ett gäng unga sverigefinnar som tycker det låter kul och vill skapa en egen förening? Kontakta info@rsn-sfu.se, så får du guidning i hur du startar en förening och vad man behöver ha koll på som Sverigefinska ungdomsförbundets medlem.

 

Det här får man som medlemsförening i Sverigefinska ungdomsförbundet

 

  • Ekonomiskt bidrag till aktiviteter från förbundet (verksamhetsstöd och aktivitetsbidrag)
  • Nyhetsbrev om vad som händer inom förbundet
  • Möjlighet att delta på networking-träffar och nationella evenemang där man får träffa unga sverigefinnar, från medlemsföreningar över hela landet
  • Möjlighet att få hjälp att söka pengar från andra bidragsgivare, som kommunen
  • Utöver detta kan man löpande få praktiskt stöd från förbundet