Vad skulle du vilja fråga de olika politiska partier inför höstens val? Vilka frågor och teman är viktiga för dig under kommande valperiod? Svara på vår enkät här och berätta vilka frågor du vill att Sverigefinska ungdomsförbundet ställer till de olika politiska partier! Svar på frågorna får ni också höra under hösten. Med detta vill vi inkludera ungdomar och frågor som rör unga i den politiska diskussionen och beslutsfattandet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *