I förbundets stadgeenliga årsmöte 26/3/2022 valde medlemmarna en ny förbundsstyrelse. Grattis till alla invalda! Till förbundsstyrelsen 22/23 valdes:

Emma Isoherranen / Ordförande

Emilia Kyllönen / Vice ordförande

Johannes Salo / Styrelseledamot

Ella Meriläinen / Styrelseledamot

Alexandra Salmi / Styrelseledamot

Julia Viro / Suppleant

Henni Hiirsalmi / Suppleant

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *