Hurdana kulturaktiviteter och evenemang skulle du vilja arrangera eller delta i?

Vi på ungdomsförbundet, SFR och Finlandsinstitutet i Stockholm vill höra just dina åsikter om hur man kunde utveckla det sverigefinska kulturlivet!

Rundabordssamtalet tar plats i Stockholm på fredag den 20/11 kl. 14:30-16:30. Vi erbjuder fika och ersätter reskostnaderna. Mer info och anmälan: laura@rsn-rfu.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *