Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liitto edistää lasten ja nuorten oikeuksia suomen kieleen ja kulttuuriin.