Bli medlem

Sverigefinska ungdomsförbundet har för tillfället nio stycken föreningar i olika delar av Sverige.

Antingen kan du gå med i en av dem (scrolla ned för mer info) eller så startar du en egen förening på din ort, som sedan kan gå med i Sverigefinska ungdomsförbundet.

 

Det här får man som medlemsförening i Sverigefinska ungdomsförbundet

  • Ekonomiskt bidrag till aktiviteter från förbundet (verksamhetsstöd och aktivitetsbidrag)
  • Nyhetsbrev om vad som händer inom förbundet
  • Möjlighet att delta på networking-träffar och nationella evenemang där man får träffa unga sverigefinnar, från medlemsföreningar över hela landet
  • Möjlighet att få hjälp att söka pengar från andra bidragsgivare, som kommunen
  • Utöver detta kan man löpande få praktiskt stöd från förbundet

GÖTEBORGS FINSKA UNGA

Göteborgs Finska Unga arrangerar fritidsverksamhet för unga sverigefinnar göteborgsområdet. Föreningen hjälper även till med stöd och hjälp i olika praktiska frågor för de finländska unga som ska flytta eller har flyttat till Göteborg. Verksamheten är öppen för alla medlemmar, det enda kravet för medlemskap är ett intresse av Finland, det finska språket eller finländsk kultur.

Här hittar du föreningens facebooksida.

Här hittar du föreningens instagram. 

Mailadress: gbg.sfu@gmail.com

KAROLINSKA INSTITUTETS FINSKA UNGA

Koitus är en studentförening som vänder sig till Karolinska Institutets studenter som är intresserade av Finland och/eller finsk gemenskap. Vi ordnar olika evenemang, t.ex sittningar och afterworks samt beställer studenthalare årligen. Medlemskapet är gratis och alla är jättevälkomna till våra evenemang!

Här hittar du föreningens facebooksida.

Här hittar du föreningens instagram. 

Mailadress: koitustukholma@gmail.com

 

STOCKHOLMS FINSKA STUDENTFÖRENING

TSO har skapats av studenter på Stockholms universitet och finns till för alla unga sverigefinnar. Föreningen anordnar fritidsaktiviteter som kan vara allt från bowling till fest.

Här hittar du föreningens facebooksida.

Här hittar du föreningens instagram.

Mailadress: tso.stockholm@gmail.com

 

MALMÖ SVERIGEFINSKA UNGA

Malmös Sverigefinska Unga, vid annat namn MORO, är en student- och ungdomsförening grundad i Malmö. MOROs syfte är att bidra till finsk kultur och språk i Malmö och samla finska, sverigefinska och andra ungdomar och studenter som delar ett intresse för den finska kulturen. Vi stärker även minoritetskultur i Malmö.

Du är varmt välkommen till oss!

Här hittar du föreningens facebooksida.

Här hittar du föreningens instagram.

Mailadress: morohallitus@gmail.com

UPPSALAS FINSKA STUDENTER

UPSO är en studentförening, för unga sverigefinnar i Uppsala, som skapats av finska studenter. Föreningen anordnar regelbundet ett mångsidigt utbud av aktiviteter. Allt från filmkvällar, fikor och spelkvällar till pubrundor och bowlingkvällar. I början av terminen är det möjligt för nya studenter att delta i UFS tutorprogram där äldre studenter hjälper, nyinflyttade finska studenter, med frågor om studier i Sverige och Uppsala.

Här hittar du föreningens facebooksida.

Här hittar du föreningens instagram. 

Mailadress: upsoinfo@gmail.com

FINLANDSSVENSKA NATIONEN I UMEÅ

Finlandssvenska nationen i UMEÅ är en förening för unga finlandssvenskar och sverigefinnar som vill träffas på fritiden och hitta på roliga saker. Föreningen anordnar bland annat middagar.

Här hittar du föreningens facebook.

Här hittar du föreningens instagram. 

Mailadress: finlandssvenskanationen@gmail.com

FINLANDSSVENSKA STUDENTER I UPPSALA

Finlandssvenska studenter i Uppsala är en studentförening i Uppsala som för samman människor med rötter i  Finland och alla som vill ta del av finsk och sverigefinsk kultur! Föreningen startade bland finlandssvenska studenter i Uppsala.

Här hittar du föreningens facebooksida.

Här hittar du föreningens instagram. 

Mailadress: ordforande.fisu@gmail.com

 

FINNLUST 

Finnlust, Finska Lundastudenter, välkomnar alla med finskspråkiga rötter i Lund, eller de som är intresserade av det finska språket och kulturen. I föreningen talas tre språk finska, svenska och engelska. Föreningens syfte är att arrangera mångsidig fritidsverksamhet för unga sverigefinnar och stärka den sverigefinska minoritetskulturen. Föreningens ambition är också att vara ett stöd för nya studenter samt till de finländare som flyttat till Sverige.  Aktiviteterna består bland annat av afterworks, bastukvällar och sittningar. Vi ses på Tiistaitärskyt!

Här hittar du föreningens facebook.

Här hittar du föreningens instagram. 

Mailadress: styrelse.finnlust@gmail.com

SVERIGEFINSKA UNGDOMSFÖRBUNDET

Du kan bli medlem direkt i SFU! 

Detta gäller dig som bor i en stad där det inte finns en medlemsförening nära dig och som inte fyllt 18 år men vill ta delta på våra roliga aktiviteter! 

Här hittar du förbundets facebooksida.

Här hittar du förbundets instagram.

Mailadress: info@rsn-sfu.se 

EN NY FÖRENING?

Vill du starta en lokalförening i din stad?

Som medlemsförening i Sverigefinska ungdomsförbundet kan man fritt välja sin verksamhet, så länge den är kopplad till förbundets syfte: att främja sverigefinska barns och ungas rätt till det finska språket och sin kultur. Verksamheten ska också vara partipolitiskt- och religiöst obunden och utgå ifrån demokratiska värderingar. Den kan t.e.x bestå av att anordna ha spel- och bastukvällar, laga mat tillsammans, anordna konserter – fantisera fritt om vilka aktiviteter som skulle ge just dig en meningsfull fritid!

Är ni ett gäng unga sverigefinnar som tycker det låter kul och vill skapa en egen förening? Kontakta info@rsn-sfu.se, så får du guidning i hur du startar en förening och vad man behöver ha koll på som Sverigefinska ungdomsförbundets medlem.